LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-07-11 20:22:18.0
ANTONIO SANCHEZ AMEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-07-12 21:06:10.0
JOSE CARLOS NUÑEZ RODRIGUEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-09 18:28:52.0
MANUEL PEREZ DE LIS ALVAREZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-12 16:20:07.0
MIGUEL RODRÍGUEZ FERREIRO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-12 20:04:18.0
ELENA PÉREZ GONZÁLEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-12 20:20:49.0
CESAR MELEIRO ARAUJO MELEIRO ARAUJO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-12 23:22:21.0
EMILIO ABAL MORRAZO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-13 22:47:26.0
ALFREDO FERREIRO DEAÑO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-16 21:48:41.0
JOSÉ LUÍS RODRIGUEZ ORTEGA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 09:25:00.0
UXIA FERNANDEZ GARCIA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 10:18:05.0
DAVID DIAZ FERNANDEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 10:21:24.0
VÍCTOR PÉREZ BAZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 14:52:51.0
SERGIO DOMINGUEZ PAZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 21:28:43.0
NAZARETH TILVE COSTAS DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-17 21:30:58.0
RAFA GUTIERREZ ARAUJO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-18 12:12:56.0
JESÚS CAO ALFONSO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-18 14:31:30.0
JOSÉ ANTONIO LOMBA GONZÁLEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-18 16:50:22.0
JOSE MIRA FERNANDEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-19 16:15:27.0
JOSE SEIJO MARTINEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-19 22:04:26.0
JAVIER PEREZ CARBALLO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 09:21:57.0
JOSE ANTONIO OTERO LIMIA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 10:45:47.0
JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 11:40:52.0
JOSÉ MIGUEL MERINO ENCINAS DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 15:55:20.0
ALEXANDER PAGLIAROLI CALDERON DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 16:56:19.0
JORGE CASTRO CASTRO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 17:47:29.0
SERAFÍN ESTÉVEZ SOBRINO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 17:49:54.0
DANIEL PEREIRA ALONSO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-20 21:44:18.0
MINERVA NOVOA PÉREZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 00:12:16.0
JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÁLVAREZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 06:47:19.0
JOSE MARIA ARRIBAS MORENO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 07:41:43.0
ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 09:17:05.0
ALBERTO LÓPEZ ÁLVAREZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 10:20:31.0
EDGAR CAO IGLESIAS DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 10:25:29.0
JOSE ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 11:09:33.0
LORENA COLLAZO FERNANDEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 11:17:26.0
FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA LORENZO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 11:20:27.0
DANIEL RICHARTE CARBALLO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 11:22:28.0
ANXO MANUEL FERNANDEZ SABORIDO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 11:25:28.0
PABLO RUEDA RODRIGUEZ-VILA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 12:31:39.0
JAVIER PAZ LEMA DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-21 22:20:38.0
FRANCISCO BARRERAS COLLAZO DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-22 07:33:38.0
CHEMA FEIJOO TIZON DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-22 23:38:06.0
LORENA COLLADA GOMEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-23 11:57:36.0
JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-23 12:36:39.0
ROBERTO ARAUJO CAMBESES DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-23 15:05:40.0
GONZALO MUCIENTES SANDOVAL DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-08-23 16:46:50.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO