LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-07-11 20:22:18.0
ANTONIO SANCHEZ AMEZ DepoDesafío Trail A Cañiza 2018-08-26 09:00:00.0 2018-07-12 21:06:10.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO