LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
BORJA MARTINEZ VIDAL DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-05-21 09:34:01.0
OLIVER SAMPEDRO VALIÑO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-06-08 19:42:19.0
DIEGO PORTELA CAJIAO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-06-30 11:07:04.0
JAVIER MAREQUE BUENO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-02 22:21:53.0
BERTA GARCÍA TOSCANO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-02 22:27:23.0
ERIC DOMÍNGUEZ PADÍN DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-05 17:23:06.0
SILVIA GONZÁLEZ TARRÍO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-05 17:28:39.0
RUBEN NUÑEZ PAMPIN DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-09 11:48:15.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
HÉCTOR OUTEDA GARRIDO DepoDesafío Travesía do Grove 2018-08-12 09:00:00.0 2018-07-14 00:02:16.0