LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
SERGIO JAMARDO ABOY DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-20 22:57:37.0
ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-20 23:02:39.0
JOSE LUIS VILLAVERDE SANISIDRO DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-07 13:52:15.0
OLIVER SAMPEDRO VALIÑO DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-08 19:42:19.0
RUBÉN MILLÁN ALONSO DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-18 17:14:16.0
SILVIA DÍEZ BERMÚDEZ DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-20 00:11:14.0
JUAN MENENDEZ ARBESU DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-21 12:17:43.0
ROI MARTÍNEZ MARTIN DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-25 11:48:06.0
INGO BEIER BEIER DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-26 22:46:01.0
JOSÉ MANUEL DOMINGUEZ CARBAJAL DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-06-29 16:32:02.0
ELKIN GARCIA BLANCO DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-06 14:56:59.0
JOSÉ ANTONIO BURGOS REY DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-07 13:23:16.0
ALFONSO GONZALEZ ALONSO DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-07 18:15:27.0
MARCOS CABALEIRO BOUZON DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-07 22:05:54.0
CARLOS PASTORIZA DURAN DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-10 20:53:02.0
RAIMUNDO ABALLE MARTÍNEZ DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-12 10:51:11.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
PAULA FERNÁNDEZ PAZÓ DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-07-15 00:00:17.0