LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
SERGIO JAMARDO ABOY DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-20 22:57:37.0
ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ DepoDesafío Carreira Tomiño 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-20 23:02:39.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO