LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
GONZALO ALFONSIN SOLIÑO DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 09:05:48.0
PABLO DIAZ MONTERO DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 09:06:47.0
LUIS DOMÍNGUEZ PÉREZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 09:14:34.0
JOAO PEDRO RODRIGUES CERQUEIRA AFONSO DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 09:14:51.0
JACOBO MESIAS RODRIGUEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 09:33:42.0
DAVID ESTEVEZ VAZQUEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 14:43:03.0
JAVIER BELLO GOMEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 15:40:44.0
MARCOS ÁLVAREZ GONZÁLEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 17:18:23.0
PABLO MANZANARES VAQUERO DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 21:35:51.0
JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-08 21:56:07.0
RICARDO REY MARTINEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-09 12:29:29.0
DAVID VIDAL GARCIA DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-10 16:16:35.0
NOELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-14 09:34:56.0
DAVID GARRIDO REY DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-14 13:00:10.0
JOSE MARIA SANTOS FABEIRO DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-14 20:00:19.0
ALEXANDRE RODRÍGUEZ PAZ DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-15 22:36:30.0
FELIPE VEIGA JALDA DepoDesafio (asistir a todos) 2018-07-22 09:00:00.0 2018-05-23 00:49:49.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO