LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
MARCOS MAYO RODRIGUEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-07 14:18:42.0
MIGUEL VILLAVERDE CAMPOS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-12 23:46:43.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO