LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
MARCOS MAYO RODRIGUEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-07 14:18:42.0
MIGUEL VILLAVERDE CAMPOS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-12 23:46:43.0
JOSE RUBEN VILA LOPEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-13 08:28:52.0
JUAN RAMÓN SOLIÑO ALVAREZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-30 12:00:34.0
DAVID FERREIRA LAREDO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-07-31 10:59:49.0
JORGE VILLACORTA LOZANO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-02 09:47:52.0
GERMÁN MONTOTO PEREIRA DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-05 23:00:51.0
PABLO PÉREZ BLANCO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-05 23:11:58.0
ANA VANESA DIZ SIENES DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-07 16:53:58.0
CONSTANT BAPTISTE MOURANCHON DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-09 13:05:18.0
LUIS IGLESIAS CABALEIRO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-12 01:50:48.0
SHEILA CARBALLO FERNÁNDEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-13 13:34:54.0
SAUL ARANGO GAYAR DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-23 08:12:41.0
HECTOR OUTEDA GARRIDO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-08-24 21:12:05.0
GUILLERMO JOSE ORTIZ CIDRE DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-02 11:28:41.0
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MAROTO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-06 17:14:16.0
VALENTIN BARCIA ANIDO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-11 15:07:42.0
IVAN FERNANDEZ TABOAS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-12 10:48:05.0
MARCIAL ALONSO CRESPO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-12 11:03:42.0
PEDRO LOIS SUÁREZ GARCIA DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-13 15:33:39.0
JUAN GONZALEZ CARBALLAL DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-14 09:15:56.0
RAFAEL ANTAS CANNAS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 01:37:09.0
ANTONIO DE CASTRO MARTINEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 09:40:48.0
ANTONIO FEDERICO SERRAT SOTO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 11:26:13.0
BORJA CONEJERO CONEJERO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 13:57:24.0
JAVIER CONTRERAS AMOEDO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 16:44:18.0
MARCELINO PRIETO LORENZO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 17:15:06.0
LUIS PEREZ DE LIS GOMEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 18:13:14.0
CARLOS CAMACHO CAMBEIRO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 18:16:00.0
ARTURO LUIS ESTÉVEZ RODRIGO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-17 18:54:09.0
JOSÉ EMILIO GARCÍA VILLAVERDE DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-18 12:31:47.0
ALFEDO GARCIA BALBOA DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-18 13:07:45.0
HIPÓLITO PIEDRAS PUIG DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-18 18:37:12.0
JOSÉ MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-19 08:05:55.0
FRANCISCO MARTÍNEZ SANMARTÍN DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-19 17:37:08.0
ELENA CONDE PAZOS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-19 20:02:15.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
LOIS ARIAS CASTAÑO DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-21 09:55:19.0
ENRIQUE MANUEL DOPICO LÓPEZ DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-21 12:45:08.0
GABRIEL ALARCÓN SABARÍS DepoDesafío Triatlón Vigo 2018-10-07 09:00:00.0 2018-09-21 19:02:08.0