LISTA ADMITIDOS E LISTA ESPERA EN
DEPODESAFÍO 2018


Lista definitiva de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
SERGIO JAMARDO ABOY DepoDesafío BTT Cerdedo-Cotobade 2018-09-16 09:00:00.0 2018-05-20 22:57:37.0
AGUSTIN PICHEL BLANCO DepoDesafío BTT Cerdedo-Cotobade 2018-09-16 09:00:00.0 2018-07-06 13:05:51.0
JOSE ANTONIO PAZOS FERNANDEZ DepoDesafío BTT Cerdedo-Cotobade 2018-09-16 09:00:00.0 2018-07-06 13:08:43.0
Lista de inscritos/espera (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2018 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO