DEPODESAFÍO 2019


Lista de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2019 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
JOSE RUBEN VILA LOPEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-03-21 10:55:56.0
DAVID AMOEDO COLLAZO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-03-21 14:50:47.0
SONIA CARRACEDO DOCAMPO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-03-22 11:20:09.0
JULIO MARTINEZ RODRIGUEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-02 10:25:33.0
ANA DIZ SIENES DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-04 10:32:18.0
RUBEN SIO FERNANDEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-05 13:20:38.0
RAUL CORRALES MARCOS DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-05 23:29:44.0
RUBEN LOPEZ RODRIGUEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-06 10:02:45.0
PEDRO PORTELA ROSALES DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-06 12:12:38.0
LINO PORTELA CORDEIRO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-06 12:17:22.0
ALFONSO VEGA A ABAL DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-06 17:16:58.0
ANTON CUNTIN GOMEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-07 23:04:25.0
MARTA ALONSO RODRÍGUEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-09 01:01:37.0
PEDRO LOIS SUAREZ GARCIA DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-11 11:18:46.0
JUAN AGRASAR REY DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-12 10:11:03.0
JOSE ANTONIO GONTAN CASTRO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-24 21:17:53.0
DARÍO GIL ARIAS DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-04-30 15:59:44.0
DAVID PORTASANY CARBALLIDO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-03 23:15:57.0
PABLO MARIN GOMEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-03 23:52:02.0
JUAN GONZALEZ CARBALLAL DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-07 05:07:24.0
GABRIEL CAMACHO CASCAJO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-13 15:55:30.0
CASIANO LEMOS FERNÁNDEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-13 16:16:33.0
ÓSCAR PÉREZ LÓPEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-13 16:46:57.0
DAVID MALLO ALONSO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-15 23:48:27.0
FRANCISCO MANUEL VILA ESTEVEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-05-28 10:19:51.0
JOSE ANTONIO RAMOS ADRIO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-03 13:03:07.0
DAVID ALVAREZ FONTAN DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-03 13:10:58.0
FERMIN MUÑOZ SUAREZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-12 22:25:56.0
HUGO RODRIGUEZ SANTISO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-12 22:46:24.0
DIEGO ALÉN MARTÍNEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-13 08:18:09.0
BRUNO MARTÍNEZ BARGIELA DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-13 08:21:24.0
ALICE FINOT DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-13 08:25:15.0
JUAN RAMÓN SOLIÑO ALVAREZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-17 11:04:38.0
MAURO BLANCO ÁLVAREZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-19 10:41:50.0
MIGUEL TABOADA GUERRA DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 11:03:16.0
DAVID FERREIRA LAREDO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 11:13:42.0
ALBERTO GARCIA OTERO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 11:49:12.0
DAVID GALDO ALVAREZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 12:24:12.0
RICARDO BRU VÁZQUEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 12:57:18.0
MARCOS MAYO RODRIGUEZ DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 18:44:47.0
RAFAEL PORTELA CARRERO DepoDesafío Triatlón (2019) 2019-10-13 10:00:00.0 2019-06-21 23:05:16.0
Lista de preinscritos (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2019 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO