DEPODESAFÍO 2019


Lista de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2019 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO
JOSE RUBEN VILA LOPEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-03-21 10:55:56.0
JULIO MARTINEZ RODRIGUEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-02 10:25:33.0
LINO PORTELA CORDEIRO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-06 12:17:22.0
ALFONSO VEGA A ABAL DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-06 17:16:58.0
ÁNGEL CARBALLO JUSTO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-07 23:11:18.0
PABLO COSTAS GONZALEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-08 23:17:17.0
PEDRO LOIS SUAREZ GARCIA DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-11 11:18:46.0
JOAQUIN RODRIGUEZ VAZQUEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-11 12:36:08.0
JUAN AGRASAR REY DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-12 10:11:03.0
ALBERTO FIGUEIRAS VICENTE DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-14 01:24:46.0
PATRICIA ESTÉVEZ ARAÚJO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-14 21:35:17.0
LORENA ESTÉVEZ ARAÚJO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-14 21:41:45.0
LUIS MIGUEL BAR PÉREZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-14 21:45:05.0
MARÍA BELÉN MARTINEZ SANCHEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-18 12:03:02.0
MONTSERRAT BARROS ALFAYA DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-04-24 17:37:31.0
PAULA FERNANDEZ OTERO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-05-01 00:19:53.0
GABRIEL CAMACHO CASCAJO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-05-13 15:55:30.0
IAGO MARTINEZ GARRIDO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-09 19:00:40.0
PABLO PEREZ GONZALEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-18 00:07:45.0
IBAI MARCOS LOPEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-18 13:39:16.0
JUAN LUIS VELO RODRÍGUEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-18 18:46:50.0
ALEJANDRO RODRÍGUEZ OUTEIRIÑO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-21 01:49:51.0
ALBERTO ESCOBAR MOLINERO DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-22 16:31:03.0
ALFREDO POLÍN NÚÑEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-22 17:36:02.0
TERESA UBEIRA FERNANDEZ DepoDeafío Travesía (2019) 2019-07-01 10:00:00.0 2019-06-24 10:00:30.0
Lista de preinscritos (pendentes de revisión de datos)
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: DEPODESAFÍO 2019 DATA ACTIVIDADE FECHA REGISTRO