Ruta Cultura (Concello de Mondariz) (2023)


Lista de admitidos
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: Ruta Cultura (Concello de Mondariz) (2023) DATA ACTIVIDADE VAI EN BUS FECHA REGISTRO
ENRIQUE ESTÉVEZ DA VILA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:04:10.0
CELESTINO MOSQUERA FONTAN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:04:28.0
ITZIAR MOREIRA TOMÉ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:05:24.0
JORGE CIDRÁS CARBALLAL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:07:19.0
MARÍA AGUETE CAPA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:08:24.0
MORGAN CIDRÁS AGUETE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:10:29.0
VICTOR CASTRO LOPEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:27:20.0
AIQUE GONZÁLEZ COMESAÑA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:33:37.0
BEATRIZ COMESAÑA SOUTO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:37:59.0
MIGUEL ÁNGEL RIAL CONDE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:41:19.0
CARLOS ACUÑA MÍGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:42:38.0
ROSARIO CORBACHO SANTIAGO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:43:13.0
CARMEN ZARAZO DOMINGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:43:15.0
CARLOS PALMEIRO BARREIRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:43:59.0
MÓNICA FANDIÑO CARIDE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:46:22.0
ÁNGEL GENDRA MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:47:13.0
IVÁN COSTAS NOVOA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 10:50:00.0
CRISTOBAL GONZALEZ GONZALEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 11:07:17.0
FRANCISCO MANUEL POZA TOME Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 11:26:08.0
MANUEL QUINTANS VARELA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 11:29:26.0
MIGUEL PÉREZ LAGO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 11:37:38.0
JOAQUÍN GONZÁLEZ GIL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 11:37:50.0
JOSE VICENTE MARTIN GONZALEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 12:28:31.0
MARÍA TERESA MADRID MARÍN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 12:49:24.0
LEDICIA SEOANE NÚÑEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 12:51:39.0
DAVID GONZÁLEZ UCLÉS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 13:20:23.0
MAXIMINO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 13:36:58.0
MANUEL RUIZ DEL OLMO VEIGA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 13:45:47.0
BENEDICTO JUSTO JANEIRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 13:46:58.0
MIGUEL ANGEL CORBACHO MARTINEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 14:21:01.0
JAIME GIL LOVERA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 14:28:09.0
MARIA JOSE PRADO VILLAR Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 14:54:20.0
JESSICA GONZALEZ SIMON Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 15:00:05.0
ALFONSO LORENZO VILA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 15:16:49.0
MARCOS ALVARIÑAS GARCÍA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 16:05:40.0
JUAN RAMON RIVEIRO CASTRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 16:11:05.0
JOSE ANTONIO GONZÁLEZ AGULLA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 17:31:32.0
JUAN CARLOS VEIGA AFONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 17:51:29.0
JUAN LUIS GONZÁLEZ DACOSTA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 17:57:14.0
ANDRES AGIS DOMÍNGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:09:37.0
FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ POUSADA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:13:33.0
VALENTIN SARTAL MOLDES Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:17:17.0
IVAN CASTRO DIAZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:26:14.0
SONIA GARCÍA VILAS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:31:49.0
MARCOS COMESAÑA CASTRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:32:32.0
JAVIER PEON DIOS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:46:35.0
FERNANDO RÚA GAYO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:50:25.0
JUAN CARLOS ORGE MARTINEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 18:58:22.0
MANUEL MARTÍNEZ PADÍN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 19:00:52.0
ÁNGEL MANUEL GONZALEZ SANTIAGO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 19:25:05.0
RUBEN SANTIAGO ORTEGA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 19:41:36.0
SARA OTERO CASTRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 19:51:04.0
JESÚS CALVAR LORENZO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 20:02:13.0
SERGIO GONZÁLEZ ALONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 20:06:51.0
SERAFIN MOSQUERA BARROS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 20:07:23.0
EMILIO MARTÍNEZ TORRES Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 20:09:31.0
ÁLVARO LIMA CHAMORRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 20:12:30.0
MARIBEL CAPELO CAPELO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 21:16:04.0
ANDREA GARCIA VIDAL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 21:57:51.0
DIEGO GOMEZ NANDE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 22:00:26.0
ALEX MERA ALVAREZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-28 22:33:30.0
JOSE MARIA SANTOS FABEIRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 00:20:28.0
MARIA YOLANDA DÍAZ PAZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:03:49.0
FERNANDO GONZALEZ JIMENEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:06:11.0
JAVIER GOMEZ ALFONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:06:12.0
JOSE GONZALEZ PEREZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:43:21.0
JUAN GONZALEZ PEREZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:47:21.0
FERNANDO COSTA FREIRE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:53:17.0
ELVIRO MORAL RUBIO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 09:54:25.0
MAURICIO RODRIGUEZ BOULLOSA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 12:41:27.0
MAURICIO RODRÍGUEZ OSORIO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 12:49:57.0
LUÍS OBELLEIRO VÁZQUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 13:16:54.0
DANIEL DE LA IGLESIA GARCIA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 13:19:35.0
PEDRO BOULLOSA DURÁN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 13:23:14.0
CARLOS RAMÍREZ INSUA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 13:25:40.0
JOSE CASTRO CURRA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 14:42:57.0
PABLO PAZOS SANTACLARA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 14:51:41.0
OSCAR IGLESIAS PORTELA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 14:55:11.0
MOHAMED MARZOUG TALLA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 18:39:03.0
ÁNGEL FRANCISCO GARCÍA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 20:51:30.0
SAMUEL FRANCISCO FERREÑO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 20:54:59.0
MIGUEL FRANCISCO GARCÍA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 21:05:44.0
ANTONIO TORRON CASAL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 21:17:17.0
REINALDO GUTIÉRREZ MARTÍN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-29 22:20:26.0
ÓSCAR COVELO 22 MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 10:16:23.0
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 10:33:05.0
FRANCISCO JOSÉ MARTÍN FERNANDEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 17:34:35.0
ANTONIO MOLINER PADIN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 21:20:49.0
DANIEL VILLANUEVA COMESAÑA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 22:10:38.0
ALEJANDRO COSTAS RODRIGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 22:27:59.0
ALBERTO BARROS ROSALES Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 22:31:47.0
VÍCTOR MANUEL RODIÑO ALVARIÑAS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 22:37:01.0
CARMEN MARINA DOMINGUEZ SEQUEIROS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 23:38:49.0
PABLO SENDÍN SOUSA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-30 23:40:29.0
LEONARDO SANCHEZ VICENTE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 04:31:59.0
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 11:00:10.0
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 11:02:26.0
ANTONIO LAGO DACOSTA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 11:03:55.0
JOSÉ CARLOS UCHA PAZO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 12:11:23.0
DAVID JUSTO FONTAN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 14:04:15.0
ROBERTO BESTEIRO RAMÍREZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 14:24:41.0
DAVID CASTRO DÍAZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 15:20:15.0
JOSÉ CALVAR PAZOS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 17:29:46.0
PACIANO IGLESIAS OTERO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 20:34:23.0
CRISTIÁN CURRAS IGLESIAS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-08-31 23:30:57.0
DANIEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-01 10:39:32.0
JESSICA PÉREZ OLIVEIRA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-01 15:02:58.0
CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ ESTÉVEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-01 15:05:44.0
JESUS VÁZQUEZ PEREIRA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-02 01:48:09.0
DANIEL CASTROSEIROS PRIEGO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-02 16:17:20.0
PEDRO CORTIZO BLANCO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-02 21:43:28.0
OMAR MAXI ROJAS COLLINGWOOD Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-03 15:10:37.0
RUBEN AREAL MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-03 22:30:24.0
CARLOS GOMEZ ALVAREZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-03 23:04:11.0
CARLOS VAZQUEZ CAO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-04 09:51:23.0
JAIME FILGUEIRA CALVO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-04 11:42:51.0
SERGIO FERNÁNDEZ ALONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-04 16:49:12.0
ENRIQUE RODRÍGUEZ DAVILA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 07:51:50.0
ALFONSO ORTEGA TURIENZO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 08:44:13.0
DAVID GIL SOTO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 11:49:02.0
FRANCISCO JAVIER REBOREDO GIL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 12:33:07.0
LUIS CARBALLO RUIBAL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 12:34:18.0
RICARDO REGO TABOADA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 14:40:35.0
CONCEPCIÓN PEREZ TABOAS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 17:12:43.0
PABLO RIVAS CARIDE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 18:32:10.0
JOSE LUIS IGLESIAS FIGUEIRIDO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-06 20:08:27.0
DAVID POUSA LUCIO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-07 10:22:19.0
ANGEL RODAL ANTEPAZO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-07 10:26:56.0
AITOR BARCALA FARTO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-08 10:36:05.0
GERARDO DIZ PORTELA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-08 13:24:52.0
ALBERTO VILA ALONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-09 13:03:11.0
JOAQUÍN ALEJOS ALONSO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-09 13:04:15.0
FRANCISCO XABIER CERQUEIRA VILLARROEL Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-10 14:06:36.0
JUAN MANUEL SILVA RODRIGUEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-10 20:01:28.0
TERESA LORENZO ORDONEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-10 21:24:42.0
JONATHAN SALVI VILA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 08:18:19.0
ALBERTO TORRES IGLESIAS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 08:50:52.0
ESTEBAN MARIÑO FARO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 13:56:48.0
DANIEL ABALDE ALMUIÑA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 16:16:37.0
IAGO MINIÑO SOLLA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 16:52:57.0
MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-11 22:37:52.0
JUAN JESUS VÁZQUEZ NIETO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-12 07:01:25.0
HUGO LAMORA BARBOSA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-12 07:44:29.0
CANDIDO ACUÑA FERNANDEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-13 14:44:29.0
ESTEBAN ESTÉVEZ PIÑEIRO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-13 18:43:33.0
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ ORGE Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-14 02:41:03.0
JOSE CARLOS GARCIA SANCHEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-14 19:26:10.0
ALBERTO CORBACHO SEREN Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-16 12:42:52.0
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZÁLEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 11:29:49.0
ROBERTO GONZÁLEZ FAGÚNDEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 11:33:08.0
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 16:16:46.0
RAFAEL ESTEVEZ MUIÑOS Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 16:27:23.0
MIGUEL ANGEL AMOEDO COUÑAGO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 17:26:30.0
ALBERTO COSTAS PEREIRA Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-17 18:00:43.0
JOSE GREGORIO ROMERO AMBROSIO Ruta Cultura (Concello de Mondariz) 2023-09-24 10:00:00.0 2023-09-18 08:25:33.0
Lista de preinscritos ou lista de espera
NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO: Ruta Cultura (Concello de Mondariz) (2023) DATA ACTIVIDADE VAI EN BUS FECHA REGISTRO